ห้องภาพ Trekkerhut

บ้านต้นไม้ เขาสกพาราไดซ์ จ.สุราษฎร์ธานี

เป็น บ้านต้นไม้ ปลูกยกพื้น ท่ามกลาง ต้นไม้ ใหญ่ เป็นห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว พักห้องละ 2 ท่าน มีทั้งหมด 7 หลัง

หลังที่ 7 เป็น บ้านการ์ตูน ติดแอร์ น่ารักเชียวค่ะ


Album RSS feed RSS Feed


photos 1-10 of 10

View Slideshow

trekkerhut.com > Home > ห้องภาพ Trekkerhut > บ้านต้นไม้ เขาสกพาราไดซ์ จ.สุราษฎร์ธานี

No comments yet